Doktorandstöd
Stiftelsen Sävstaholm ger bidrag till forskarstuderandes avhandlingsarbete med vetenskaplig inriktning som fokuserar barn, ungdomar eller vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Stöd till avhandlingsarbete kan ges under högst fyra år. Som regel beviljas stöd för ett år i taget.

Allmänt om ansökningsförfarande
Ansökan om bidrag till projekt eller doktorandstöd ska göras på stiftelsens blankett.

Ansökningsblanketten kan hämtas från denna webbplats eller rekvireras per telefon, post eller e-post från Stiftelsen Sävstaholm, Bangårdsgatan 13, 3 tr, 753 20 Uppsala, telefon 018 – 10 33 20, e-post: stiftelsen.savstaholm@telia.com

Ansökan skickas digitalt via e-post (inklusive bilagor) till stiftelsen.savstaholm@telia.com samt ett exemplar per post till Stiftelsen Sävstaholm, Bangårdsgatan 13, 3 tr, 753 20 Uppsala. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar via fax beaktas inte.

Ansökan som avser projektbidrag eller doktorandstöd som ska påbörjas den 1 juli eller senare samma år sänds in senast den 1 februari. Ansökan som avser projektbidrag eller doktorandstöd som ska påbörjas den 1 januari eller under våren sänds in senast den 1 september året dessförinnan.

Viktigt
Innan du skickar in din ansökan bör du noga läsa igenom PM med information om ansökningsförfarande som du kan hämta från denna webbplats eller rekvirera per telefon, post eller e-post från Stiftelsen Sävstaholm, Bangårdsgatan 13, 3 tr, 753 20 Uppsala, telefon 018-10 33 20, e-post: stiftelsen.savstaholm@telia.com.