På 1860-talet tog några engagerade män och kvinnor initiativ till en insamling för att få till stånd verksamheter för barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Insamlingen gav ett gott resultat och år 1869 kunde Föreningen för Sinnesslöa Barns Vård, FSBV, grundas med syfte att ge barn med IF undervisning och fostran. När eleverna efter genomgången utbildning skulle lämna skolan, fanns sällan någon lämplig bostad och sysselsättning för dem. FSBV tog därför initiativ till att etablera så kallade arbetshem, där i första hand män med IF kunde bo och arbeta, därav begreppet ”arbetshem”. Under decennierna som följde öppnades en rad verksamheter och på 1930-talet köpte FSBV Sävstaholms slott för att där bedriva skolverksamhet och ett arbetshem för män. Vid denna tid drev föreningen även arbetshem för kvinnor vid bland annat Slagsta strax söder om Stockholm. Men redan på 1870-talet hade FSBV initierat ett ettårigt seminarium för skolpersonal och en lika lång utbildning för sköterskor.

Genom de lagar som tillkom 1944 och 1954, blev landstingen huvudmän för undervisning och vård av barn och vuxna med IF. Det ledde så småningom till att FSBV:s institutioner kunde avvecklas. När föreningens fastigheter såldes frigjordes kapital och det är avkastningen från detta kapital som stiftelsen idag delar ut som bidrag till forskning, utveckling, personalutbildning och till enskilda barn och vuxna med IF.