Om du vill ge en gåva till Stiftelsen Sävstaholm, exempelvis till minne av en person, kan du sätta in pengar på stiftelsens plusgirokonto 5 02 87–2. Dessa pengar kommer att utnyttjas för samma ändamål som stiftelsens övriga medel.

Kontakta stiftelsens sekreterare om du vill ha mer information.