Stiftelsen Sävstaholms kapital hanteras genom en aktiv värdepappersförvaltning. Syftet med förvaltningen är att ge en så god direktavkastning som möjligt och att värdesäkra tillgångarna för att trygga en långsiktig verksamhet.

Stiftelsens bidrag till forskningsprojekt och doktorandutbildningar inom området IF har under det senaste årtiondet uppgått till sammanlagt cirka 5 mkr/år.

Dessutom beviljar Stiftelsen årligen ett par hundra bidrag till enskilda personer, organisationer med flera.