Stiftelsen Sävstaholm har en lång historia och ändamålet har under alla år varit att bidra till en god tillvaro för personer med utvecklingsstörning. Numera sker det genom att ge bidrag till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning med mera.

 

Läs mer om stiftelsen

 


 

Stiftelsen Sävstaholms integritetspolicy – Läs mer under ”Om stiftelsen”

 


 

AKTUELLT

Utlysande av särskilt forskningsbidrag om Downs syndrom

Till minne av Kerstin Kristiansson som i sitt testamente möjliggjort att detta forskningsbidrag kan utlysas.

Stiftelsen Sävstaholm utlyser härmed forskningsbidrag om Downs syndrom på totalt 750 000 kr. Alla projekt som berör Downs syndrom beaktas.

Sökande ska vara knuten till svenskt universitet. Projektet ska vara godkänt av forskningsetisk kommitté. Om projektet ingår i en doktorsavhandling ska handledarintyg bifogas. Noggrann ekonomisk redovisning ska bifogas. Använd Stiftelsen Sävstaholms blankett för ansökan av forskningsbidrag, som du hittar här.

Styrelsen för Stiftelsen Sävstaholm