Stiftelsen Sävstaholm har en lång historia och ändamålet har under alla år varit att bidra till en god tillvaro för personer med utvecklingsstörning. Numera sker det genom att ge bidrag till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning med mera.

 

Läs mer om stiftelsen


Viktigt meddelande gällande ansökningar om forsknings-/projektbidrag
(gäller alltså inte ansökningar om bidrag till enskilda)

Stiftelsen Sävstaholm har under senare år kunnat dela ut cirka sex miljoner kronor årligen, tack vare god direktavkastning av det samlade kapitalet. Som många andra stiftelser har Sävstaholm drabbats hårt av Coronaepidemin. De svenska börs-bolagens beslut att aningen ställa in helt eller kraftigt sänka sina utdelningar har fått kraftig återverkan på stiftelsens intäkter. Enligt vår prognos kommer vi att se en nedgång med 75 % när det gäller våra intäkter under 2020. Vidare är det omöjligt att nu förutsäga hur det kommer att bli under 2021.

Stiftelsen har två ansökningstillfällen per år, den 1 februari och den 1 september. Det är knappast möjligt att redan i februari kunna bedöma hur stora intäkterna kommer att bli under 2021, varför styrelsen har beslutat att ställa in ansökningstillfället den 1 februari 2021. Detta gäller inte för pågående fleråriga projekt, som kan beviljas fortsatta bidrag under förutsättning att arbetet fortskrider enligt plan. 

Kommer förhållandena att drastiskt ändras till det bättre, så kommer vi naturligtvis att meddela detta på vår hemsida. Vi hoppas du har förståelse för detta och vi ber dig alltså att hålla på din ansökan till den 1 september 2021. Du är naturligtvis välkommen med eventuella frågor, lämpligast via epostadressen stiftelsen.savstaholm@telia.com

Styrelsen för Stiftelsen Sävstaholm.