Stiftelsen Sävstaholm har en lång historia och ändamålet har under alla år varit att bidra till en god tillvaro för personer med utvecklingsstörning. Numera sker det genom att ge bidrag till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning med mera.

 

Läs mer om stiftelsen


Viktigt meddelande gällande ansökningar om forsknings-/projektbidrag
(gäller alltså inte ansökningar om bidrag till enskilda)

 

Som tidigare meddelats på hemsidan så ställde vi in ansökningstillfället den 1 februari. Nu är det fritt fram för ansökningar till tillfället den 1 september.

Vi har beslutat att från om med nu så tar vi emot ansökningarna digitalt till vår epostadress stiftelsen.savstaholm@telia.com.

Tidigare begärde vi in ansökningarna i 10 exemplar till vår adress i Uppsala. Numera räcker det med ett exemplar till denna adress. Detta exemplar behöver vi ha för att kunna säkerställa arkiveringen av ansökningar till stiftelsen.

Styrelsen för Stiftelsen Sävstaholm