Nedanstående bidrag har av Stiftelsen Sävstaholm beviljats under åren 2013 – 2022
Listan är inte fullständig.

2022

Marie Lange, Uppsala
I tid för framtid – tid för jämlik bröstcancervård.

Jens Schuster, Uppsala
Identifiering och korrigering av neuronala avvikelser vid trisomi 21 för att förbättra kognitiv funktion vid Downs syndrom.

Anna Pella, Åkersberga
Tjänstledig för att skriva den fristående uppföljaren till ”När du ler stannar tiden”.

Hanna Edberg, Stockholm
Intellektuella funktionsnedsättningar i rättspsykiatrisk kontext.

Veronica Lövgren, Umeå
Vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i skuggan av pandemin. Om levnadsvillkor, delaktighet och begränsningsåtgärder/ begränsande praktiker.

Franstorps Verkstäder, Sundbyberg
Deltagande i Open Art Biennal Örebro sommaren 2022.

Rikard Friberg von Sydow, Huddinge
”Kontaktboken”. En undersökning av hjälpmedel för kommunikation mellan lärare och förälder inom särskolan; med speciell fokus på de fall då elevens kommunikationsmöjligheter är begränsade.

Föräldraföreningen Anonymous, Lidingö
Föräldraträff våren 2023.

Magnus Tideman, Stockholm
Implementeringsstudie av Active support – en kunskapsbaserad metod för    ökat inflytande och större delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

2021

Josefin Johansson, Uppsala
Utveckling av genetiska och molekylära verktyg för kartläggning av utvecklingsstörning.

Charlotte Willfors, Stockholm
UNIKA patienter och familjer: kognition, beteende och psykiatrisk komorbiditet vid sällsynta syndrom med intellektuell funktionsnedsättning.

Jens Schuster, Uppsala ersätter Jan Hoeber
Stamcellsbaserade hjärn-organoider för att förbättra kognitiv funktion vid Downs syndrom orsakad av trisomi för kromosom 21.l

Annika Sköld, Huddinge
Stöd till självständighet för personer med IF.

Hanna Edberg, Stockholm
Intellektuella funktionsnedsättningar i rättspsykiatrisk kontext.

Anna Nyman, Huddinge
Kan bedömning av joller predicera tal och språksvårigheter hos barn med intellektuell funktionsnedsättning?

Ella Quist, Lund
Dissecting the role of Astrocytes in Leukodystrophies using Stem Calls, Reprogramming and Genome Engineering.

Eva-Lena Einberg, Kristianstad
Hälsofrämjande måltider inom LSS – Mat med flera mål.

Magnus Tideman, Stockholm
Implementeringsstudie av Active support – en kunskapsbaserad metod för ökat inflytande och större delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Bräcke habiliteringen Östergården, Göteborg
Aktiviteter med hundar för barn och ungdomar som bor på Östergården.

Lära med Djur, Vallentuna
Ridbilitering med häst.

Svenska Noonanföreningen, Göteborg
Sommarläger 2022/ Diagnoshäng 2022.

Johan Lundin Kleberg, Solna
Social uppmärksamhet och inlärning hos individer ned sällsynta genetiska syndrom som leder till intellektuell funktionsnedsättning.

Forskning om funktionshinder pågår, Uppsala
Ansökan avser fortsatt långsiktigt bidrag för utgivning av tidningen Forskning om funktionshinder pågår.

2020

Josefin Johansson, Uppsala
Utveckling av genetiska och molekylära verktyg för kartläggning av utvecklingsstörning.

Ella Quist, Malmö
Dissecting the role of Astrocytes in Leukodystrophies using Stem Cells. Reprogramming and Genome Engineering.

Päivi Adolfsson, Uppsala
Nutritionsstatus hos personer med utvecklingsstörning som bor i LSS-bostäder.

Hanna Edberg, Stockholm
Intellektuella funktionsnedsättningar i rättspsykiatrisk kontext.

Anna Rensfeldt Flink, Göteborg
Utforskande av partner implementerade kommunikationsinterventioner för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning.

Jan Hoeber, Uppsala
Stamcellsbaserade hjärn-organoider för att förbättra kognitiv funktion vid Downs syndrom orsakad av trisomi för kromosom 21.l

Annika Sköld, Huddinge
Stöd till självständighet för personer med IF.

Föreningen Fragile, Solna
Sommarläger 2020.

2019

Jan Hoeber, Uppsala
Identifiering av terapistrategier som förbättrar kognitiv funktion vid Down syndrom med stamcells-baserade hjärn-organoider.

Marie Matérne, Örebro
Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning.

Mosaikteatern, Hägersten
Inköp av datorer vid uppstarten av verksamheten.

NOC, Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, Söderköping
Anordnande av familjeläger i juli 2019.

Linda Stjernholm, Tågarp
Deltagande i IASSIDDs konferens i Glasgow, Skottland i augsuti 2019.

Samuel Henriksson, Uppsala
Kliniska inflammationsparametrar hos barn med Downs syndrom och luftvägsinfektioner.

Loora Laan, Uppsala
Nya specifika terapiformer för mental retardation vid Down syndrom och Dravet syndrom.

Ella Quist, Lund
Dissecting the role of Astrocytes in Leukodystrophies using Stem Cells, Reprogramming and Genome Engineering.

Päivi Adolfsson, Vänge
Nutritionsstatus hos personer med utvecklingsstörning som bor i LSS-bostäder.

Herman Stål, Umeå
Förändringar i erbjudanden om fosterdiagnostik inriktad på Downs syndrom – en studie av svenska landstings och regioners beslutsfattande.

Föräldraföreningen Anonymous, Solna
Anordnande av föräldraträff våren 2020.

2018

Josefin Johansson
Utveckling av genetiska och molekylära verktyg för kartläggning av utvecklingsstörning.

Tidskriften Intra
Förnyelse av skriften ”Till dig som är förtroendevald”.

2017

Ella Quist
Dissecting the role of Astrocytes in Leukodystrophies using Stem Cells, Reprogramming and Genome Engineering.

Idor Svensson
Stödja skriftspråklig förmåga för elever med intellektuell funktionsnedsättning via assisterande teknik – att främja delaktighet.

Tidskriften Forskning om funktionshinder pågår
Delfinansiering av verksamheten.

Charlotte Willfors
UNIKA patienter och familjer: kognition, beteende och psykiatrisk komotbitet vid sällsynta syndrom med intellektuell funktionsnedsättning

2016

Grundsärskolan i Vara kommun.
Studieresa till Köpenhamn.

Svenska Noonanföreningen
Sommarläger för alla barn och ungdomar med Noonans syndrom samt deras familjer, sommaren 2016 i Fredricia Danmark.

2015

Gerd Ahlström
Samordnad vård och omsorg för personer med utvecklingsstörning och omfattande sjukvårdsbehov: tillämpning, hinder och möjligheter.

Therése Fridström Montoya
Stödpersoner, ställföreträdare och företrädare – en rättslig studie av personstöd för personer med utvecklingsstörning.

Carlshöjdsskolan Umeå /Marianne Gustafsson
Musikpedagogisk dramalek – en möjlighet till kommunikation för elever på tidig utvecklingsnivå i grundsärskolan.

Kerstin Göransson
En särskild skola? – undervisning och lärande i särskolan.

Riksförbundet FUB Stockholm
Anordnande av nätverkskurs i Stockholm.

Sanna Gudmundsson
Klinisk och genetisk kartläggning av orsaker till utvecklingsstörning.

Agneta Hugemark
Dilemman och utmaningar i det handikappolitiska landskapet. Exemplet: FUB.

Cecilia Nakeva von Mentzer
Datorbaserad lästräning för barn med Downs syndrom.

Nätverket för Ovanliga Kromosomavvikelser, NOC
Anordnande av ett familjeläger/kunskapsdagar på Tjörn juli 2016.

Magnus Tideman
Aktiva medborgare med stort självbestämmande? Om hur gymnasiesärskolan realiserar demokratiuppdraget och förbereder eleverna inför inträdet i vuxenlivet.

Tidningen Forskning om funktionshinder pågår
Långsiktigt bidrag för utgivning av tidningen.

2014

Jessica Arvidsson
Särskolan – och sen?” syftar till att öka kunskaperna om övergången mellan skola och arbetsliv för personer med gymnasiesärskolebakgrund.

Tidskriften Intra
Kostnader för boken Omsorgsrevolutionen, författad av Karl Grunewald.

Gunnel Janeslätt och Sara Wallin Ahlström
Resebidrag för deltagande i världskongress World Federation of Occupational therapy i Yokohama Japan.

Mia Jormfelt
Vardagsliv och självbestämmande för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning – möjligheter och hinder, ett avhandlingsprojekt i socialt arbete.

Lindholmens gymnasiesärskola
Skolresa till Visby.

Frida Lygnegård
Självskattad delaktighet hos ungdomar med lindrig utvecklingsstörning.

Svenska Noonanföreningen
Bidrag till Familjekonferens 2014.

Nätverket för Ovanliga Kromosomavvikelser, NOC
Bidrag till Familjeläger och kunskapsdagar på Wik Folkhögskola Uppsala juli 2014.

Lena Olsson
Serviceutnyttjande av barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer.

Lisa Palmqvist
Bättre kompensation – Hur träning av egna förmågor och användandet av hjälpmedel, tillsammans och var för sig, påverkar planeringsförmågor hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning.

Anna Pella
Kostnader för att färdigställa en bok som ger nyblivna föräldrar stöd och möjlighet att minska den psykiska påfrestning/kris det innebär att få ett barn med en svår funktionsnedsättning.

RBU Uppsala län
Bidrag till läger för flerhandikappade barn och ungdomar 2014.

Maria Sobol
Utveckling av nya specifika terapiformer för mental retardation vid trisomi 21 (Downs syndrom).

Helena Tegler
Att kommunicera utan tal.

Föreningen Tuberös Skleros Complex
Bidrag till familjehelg på Isaberg Mountain Resort juli 2014.

2013

Föräldraföreningen Anonymous
Bidrag till Anonymous Familjehelg våren 2014

Eva Flygare Wallén
Livsrelaterad hälsa och hälsofrämjande åtgärder för ungdomar med lindrig/måttlig utvecklingsstörning

Riksförbundet FUB Stockholm
Bidrag till Forskardagar för personer med utvecklingsstörning.

Gunilla Maria Olsson
Bidrag för deltagande i IASSIDD:s kongress i Wien Österrike juli 2014.

Ann-Charlotte Thuresson
Sekvensbaserade genetiska analyser av barn med utvecklingsstörning och medfödda missbildningar eller epilepsi.

Ulrika Wester Oxelgren
ADHD och Autismspectrumdisorder (ASD) vid Downs syndrom (DS).