Barn och vuna med utvecklingsstörning kan söka ekonomiskt bidrag från Stiftelsen. Även anhöriga, skolor och organisationer med flera kan söka bidrag. Den som söker bör använda Stiftelsens blankett, som ska skickas in per post i fyra (4) exemplar. Detta antal gäller även de medsända bilagorna.

Stiftelsen Sävstaholm stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Bidrag ges till vetenskaplig forskning som är nyskapande och bedrivs med hög kvalitet samt till mer generaliserbart utvecklingsarbete som kan komma denna grupp till godo.

Vid bedömningen prioriteras sådan forskning som syftar till att förbättra levnadsförhållanden och delaktighet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Projekt där personer med utvecklingsstörning själva kommer till tals välkomnas. Som regel beviljas bidrag för ett år i taget.

Ansökan projektbidrag måste göras på stiftelsens blankett. Ansökan inklusive bilagor skickas därefter digitalt till vår epostadress stiftelsen.savstaholm@telia.com samt i ett exemplar i pappersformat till vår adress i Uppsala.