Bidrag till enskilda

Barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) kan söka ekonomiskt bidrag från stiftelsen Sävstaholm. Även anhöriga, skolor och organisationer med flera kan söka bidrag.

Den som söker ska använda stiftelsen Sävstaholms blankett. Den skickas, tillsammans med de bilagor som efterfrågas i ansökningsblanketten, per post i fyra (4) exemplar.

Bidrag till projekt

Stiftelsen Sävstaholm stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med IF. Bidrag ges till vetenskaplig forskning som är nyskapande och bedrivs med hög kvalitet samt till mer generaliserbart utvecklingsarbete som kan komma denna grupp till godo.

Vid bedömningen prioriteras sådan forskning som syftar till att förbättra levnadsförhållanden och delaktighet för barn, ungdomar och vuxna med IF. Projekt där personer med IF själva kommer till tals välkomnas.

Ansökan om projektbidrag måste göras på stiftelsens blankett. Ansökan inklusive bilagor skickas därefter digitalt till vår e-postadress stiftelsen.savstaholm@telia.com samt i ett exemplar i pappersformat till vår adress i Uppsala.