Styrelsen Stiftelsen Sävstaholm 2020

Ordförande Johan Sylvén, f d bankdirektör

Skattmästare Karl Ekenger, f d bankdirektör

Karin Sonnander, professor psykologi habiliteringsinriktning

Anna Hollander, professor rättsvetenskap

Lena McElwee, leg psykolog

Anders Gustavsson, professor emeritus, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms Universitet och gästprofessor vid NTNU Samfunnsforskning Trondheim

Eva Borgström, intressepolitik samordnare Riksförbundet FUB

Ann Nordgren, professor, överläkare i klinisk genetik

Eric Stenninger, Med dr, överläkare Barn och ungdomsmedicin, USÖ

 

Stiftelsens sekreterare

Ulf Ersenius