Styrelsen Stiftelsen Sävstaholm 2021

Ordförande Johan Sylvén, f d bankdirektör

Skattmästare Karl Ekenger, f d bankdirektör

Karin Sonnander, professor psykologi habiliteringsinriktning

Lena McElwee, leg psykolog

Anders Gustavsson, professor emeritus, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms Universitet och gästprofessor vid NTNU Samfunnsforskning Trondheim

Eva Borgström, intressepolitik samordnare Riksförbundet FUB

Ann Nordgren, professor, överläkare i klinisk genetik

Eric Stenninger, Med dr, överläkare Barn och ungdomsmedicin, USÖ

Therése Fridström Montoya, socionom, jur. dr i offentlig rätt, docent och biträdande lektor i civilrätt, Uppsala universitet

 

Stiftelsens sekreterare

Ulf Ersenius