Styrelsen Stiftelsen Sävstaholm 2017

Ordförande Johan Sylvén, f d bankdirektör

Skattmästare Göran Lind, f d bankdirektör

Karin Sonnander, professor psykologi habiliteringsinriktning

Anna Hollander, professor rättsvetenskap

Lena McElwee, leg psykolog

Göran Annerén, professor klinisk genetik

Bo Strömberg, docent och överläkare i barnneurologi

AnnCharlotte Carlberg, leg psykolog

Anders Gustavsson, professor och prorektor Stockolms Universitet

 

Stiftelsens sekreterare

Ulf Ersenius