Styrelsen Stiftelsen Sävstaholm 2018

Ordförande Johan Sylvén, f d bankdirektör

Skattmästare Göran Lind, f d bankdirektör

Karin Sonnander, professor psykologi habiliteringsinriktning

Anna Hollander, professor rättsvetenskap

Lena McElwee, leg psykolog

Göran Annerén, professor emeritus

Bo Strömberg, docent och överläkare i barnneurologi

Anders Gustavsson, professor emeritus, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms Universitet och gästprofessor vid NTNU Samfunnsforskning Trondheim

Eva Borgström, intressepolitik samordnare Riksförbundet FUB

 

Stiftelsens sekreterare

Ulf Ersenius